ACTIV. Sesiuni de curs regionale

Curs Operator introducere, validare și prelucrare date în desfășurare la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași desfășoară în această perioadă cursul de calificare Operator introducere, validare și prelucrare date, adresatpersoanelor cu studii medii și superioare.Cu o durată totală de 720 de ore, cursul este compus din următoarele discipline/module:

 • M1 – Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • M2 – Aplicarea normelor de protectia mediului stingerea incendiilor
 • M3 – Aplicarea procedurilor de calitate
 • M4 – Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • M5 -Organizarea activităţii proprii
 • M6 – Asigurarea securităţii datelor
 • M7 – Utilizarea echipamentelor periferice
 • M8 – Introducerea şi validarea datelor
 • M9 – Prelucrarea datelor
 • M10 – Transpunerea datelor pe suport

La curs participă persoane din toate grupele de vărstă, din Iași și alte județe are regiunii Nord-Est, din mediul urban și rural.

Operator introducere date Iasi

Cursuri Designer pagini web finalizate la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi a încheiat în cadrul proiectului ACTIV două cursuri de formare profesională Designer pagini. Acesta este adresat absolvenților de studii medii și superioare și are o durată totală de 80 de ore.

Modulele programului de pregătire Designer pagini web constau în:

 • M1 – Aplicarea procedurilor de calitate
 • M2 – Aplicarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi a prevederilor pentru stingerea incendiilor
 • M3 – Introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice
 • M4 – Procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute
 • M5 – Validarea datelor
 • M6 – Asigurarea securităţii datelor
 • M7 – Utilizarea echipamentelor periferice-specifice
 • M8 – Analizarea scopului paginii web
 • M9 – Proiectarea structurii sit-ului
 • M10 – Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri
 • M11 – Elaborarea de prototipuri
 • M12 – Realizarea sit-ului
 • M13 – Testarea sit-ului
 • M14 – Publicarea sit-ului
 • M15 – Întreţinerea sit-ului

Participanții au fost din mai multe județe ale regiunii Nord-Est, în proporții aproximativ egale de femei și bărbați, predominant din mediul urban.

Designer pagini web Iasi

Curs „Designer pagini web” la Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București demarează luni, 16 februarie 2015 programul de formare profesională „Designer pagini web”, care va avea o durată de 80 de ore. Cursul se adresează persoanelor cu studii medii și va fi structurat astfel:

Numar Denumire modul Competențe profesionale
Modul 1. Internetul Analizarea scopului paginii web

Testarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 2.  Navigarea pe Internet. Browsere. Browserul Internet Explorer Analizarea scopului paginii web

Testarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 3.  Creare pagini Web folosind HTML Analizarea scopului paginii web

Proiectarea structurii sit-ului

Elaborarea de prototipuri

Realizarea sit-ului

Modul 4.  Realizarea paginilor Web folosind aplicatia Adobe Dreamweaver Analizarea scopului paginii web

Proiectarea structurii sit-ului

Elaborarea de prototipuri

Realizarea sit-ului

Testarea sit-ului

Publicarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 5.  Procesarea imaginilor pentru paginile Web Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri

Publicarea sit-ului

 

Curs încheiat la Alexandria

Universitatea Politehnica din București a încheiat la Alexandria în data de 10 februarie 2015 programul de formare profesională Operator calculator electronic și rețele, început în data de 26 ianuarie 2014. Acesta a avut o durată de 80 de ore, structurat în 40 de ore de teorie și 40 de ore de practică.

În cadrul cursului s-au studiat:

 • Noțiuni de bază ale tehnologiei informației
 • Structura hardware a unui sistem de calcul
 • Procesorul. Memoria. Perifericele.
 • Sisteme de operare
 • Codificarea informatiei
 • Fisiere si foldere
 • Explorarea informatiei
 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel pentru rezolvarea problemelor de calcul tabelar
 • Utilizarea serviciilor Internet
 • Utilizarea bazelor de date folosind Microsoft Access
 • Pregatirea administratorilor de retele

Cursuri în desfășurare la Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București desfășoară începând cu data de 15 decembrie 2015 programul de calificare nivel 2 – Operator introducere, prelucrare și validare date. Cursul are o durată de 720 de ore și se va încheia în data de 03 aprilie 2015.

De asemenea, în perioada 26 ianuarie 2015 – 10 februarie 2015 are loc la Alexandria programul de formare profesională Operator calculator electronic și rețele, cu o durată de 80 de ore.

Cei interesați sunt invitați să se înscrie în continuare în baza de date a proiecutului accesând formularul online disponibil aici. Pentru alte informații despre proiect ne puteți scrie la adresa de email contact@specialistactiv.ro

Curs de „Administrator reţea de calculatoare ” încheiat la Tîrgu Mureș

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș a finalizat programul de formare profesională de perfecţionare „Administrator reţea de calculatoare” în intervalul 08.12.2014 – 16.01.2015 la care au participat 21 de persoane cu studii superioare, dintre care au promovat 18 persoane (1 persoană nu s-a prezentat la examenul de absolvire, 2 persoane s-au retras pe parcurs). Județele de proveniență ale cursanților au fost Mureş, Braşov, Covasna, Harghita.

Competenţe profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională de perfecţionare „Administrator reţea de calculatoare”:

Unităţi obligatorii (fundamentale):

 • Lucrul în echipă
 • Dezvoltarea profesională

Unităţi obligatorii (generale):

 • Aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor

Unităţi obligatorii (specifice):

 • Proiectarea, instalarea şi administrarea infrastructurii de reţea
 • Asigurarea funcţionalităţii reţelei de calculatoare şi a echipamentelor de conectare şi de comunicaţii
 • Administrarea serverelor
 • Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet
 • Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei
 • Instruirea şi asistarea utilizatorilor

În prezent, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș are în derulare programul de formare profesională de calificare „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, început în data de 29.09.2014 și va fi finalizat în data de 22.05.2015. La acesta participă 23 de persoane cu studii medii din județul Mureș.

ARC

Cursuri de „Operator procesare text şi imagine” încheiate la Tîrgu Mureș

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș a finalizat două serii de cursuri de „Operator procesare text şi imagine”:

 • Primul în perioada 21.07.2014 – 02.08.2014: 23 de persoane participante cu studii medii sau superioare, dintre care 22 de persoane au promovat în urma examenului de evaluare finală (o persoană nu s-a prezentat);
 • Cel de-al doilea între 27.10.2014 și 07.11.2014: 22 de cursanți cu studii medii sau superioare, dintre care 21 de persoane promovate în urma examenului de evaluare finală (1 persoană absolventă din seria 1 s-a prezentat la examenul de absolvire cu seria 2, 2 persoane s-au retras pe parcurs).

Cursurile sunt gratuite, în plus, absolvenții primesc la final o subvenție în valoare de 600 de lei. Pentru cei cu domiciliul în afara orașului costul transportului cu mașina personală/tren va fi decontat, iar cazarea și masa sunt asigurate.

Competenţe profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională de perfecţionare „Operator procesare text şi imagine”:

Unităţi obligatorii (cheie):

 • Comunicare în limbi străine
 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 • Competenţe informatice

Unităţi obligatorii (generale):

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Unităţi obligatorii (specifice):

 • Menţinerea funcţionalităţii echipamentelor
 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor
 • Procesarea textelor
 • Procesarea desenelor
 • Prelucrarea imaginilor
 • Asamblarea statică şi/sau dinamică a textelor şi/sau desenelor şi/sau imaginilor
 • Realizarea de prezentări
 • Transpunerea lucrării pe suport

În prezent, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș are în derulare programul de formare profesională de calificare „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, început în data de 29.09.2014 și va fi finalizat în data de 22.05.2015. La acesta participă 23 de persoane cu studii medii din județul Mureș.

OPTI

Curs de „Designer pagini web” încheiat la Tîrgu Mureș

Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș a finalizat programul de formare profesională de perfecţionare „Designer pagini web (studii medii) în perioada 22.09.2014 – 03.10.2014. La curs au participat 24 de cursanți, din județele Mureş, Braşov, Alba, Covasna , Harghita.

Competenţe profesionale dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională de perfecţionare „Designer pagini web (studii medii)”:

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Aplicarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi a prevederilor pentru stingerea incendiilor
 • Introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice
 • Procesarea informaţiilor şi documentelor din formatele brute
 • Validarea datelor
 • Asigurarea securităţii datelor
 • Analizarea scopului paginii web
 • Proiectarea structurii site-ului
 • Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri
 • Elaborarea de prototipuri
 • Realizarea site-ului
 • Testarea site-ului
 • Publicarea site-ului
 • Întreţinerea site-ului

În prezent, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș are în derulare programul de formare profesională de calificare „Operator introducere, validare şi prelucrare date”, început în data de 29.09.2014 și va fi finalizat în data de 22.05.2015. La acesta participă 23 de persoane cu studii medii din județul Mureș.

DPW

Curs Operator procesare text și imagini finalizat la Hunedoara

La Hunedoara s-a ținut în perioada 26.01.2015 – 06.02.2015 cursul de Operator procesare text și imagine, în cadrul căruia cursanții au studiat 5 module:

 1. Modul 1. Arhitectura calculatoarelor
 2. Modul 2. Procesarea textelor
 3. Modul 3. Procesarea desenelor si a imaginilor
 4. Modul 4. Realizare de prezentari
 5. Modul 5. Internet

Absolvenții  au fost persoane cu studii medii, iar cursul a fost structurat în 40 de ore de teorie, 40 de ore de practică.

DSC01306

Curs Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator finalizat la Hundedoara

La Hunedoara a avut loc în perioada 26.01.2015 – 06.02.2015 o altă serie de curs, și anume Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator. Cursanții au studiat programe software precum AutoCAD, SolidWorks, CATIA.

Absolvenții  au fost persoane cu studii superioare, iar cursul a fost structurat în 40 de ore de teorie și 40 de ore de practică.

DSC01308