AJOFM Sibiu informeaza absolventii promotiei 2015

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu informează absolvenţii de învăţământ din judeţul Sibiu – promoţia 2015 – că vor putea beneficia de indemnizaţie de şomaj şi de alte facilităţi oferite de lege.

Pentru asta au obligaţia de a se înregistra, în termen de 60 zile de la data absolvirii, în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă acreditaţi, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, cu următoarele documente:

acte de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ (original şi copie);

– act de identitate (original şi copie);

– adeverinţă medicală cu menţiunea „apt de muncă” sau cu restricţii.

Nerespectarea termenului de 60 de zile de la data absolvirii atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Absolvenţii înregistraţi la AJOFM Sibiu, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei.

În urma înregistrării la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, absolvenţii pot beneficia de urmatoarele servicii gratuite:

• informarea, orientarea şi consilierea profesională în vederea găsirii unui loc de muncă;

• medierea între cererea şi oferta pe piaţa muncii;

• programe de formare profesională în meserii solicitate pe piaţa muncii;

• mobilitatea forţei de muncă în România sau în UE.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Sibiu str. Morilor nr. 51 A şi la punctele de lucru ale agenţiei din localităţile Mediaş, Agnita, Avrig şi Cisnădie.

sursa: www.turnulsfatului.ro

Mai 2015