Calendar cursuri ACTIV

Calendar desfășurare cursuri la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi a anunțat datele de desfășurare ale cursurilor pe perioada următoare, pe care le găsiți mai jos.

Cei interesați sunt invitați să se înscrie în continuare în baza de date a proiecutului accesând formularul online disponibil aici. Pentru alte informații despre proiect ne puteți scrie la adresa de email contact@specialistactiv.ro

Între timp puteți urmări noutăți și pagina de Facebook a proiectului: Specialist ACTIV.

*  In aceste grupe se pot inscrie doar personae inactive sau someri de lunga durata;

**   Se va desfasura unul dintre cele doua cursuri in functie de numarul de cursanti inscrisi pentru formarea unei grupe

 

Nr. Grupei si perioada de desfasurare Denumire curs Nr. locuri planificate Nr. Cursanti

inscrisi

Nr. Cursanti

care au finalizat cursurile

Gr. 1L

29 sept.2014 – 5.martie 2015

Operator introducere, validare şi prelucrare date – Cod COR 4113.2.1

720 ore

20 20
Gr. 1S

20-31 oct.2014

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20 21 21
Gr. 2S

17-28 nov.2014

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20 20 20
Gr. 3S

19-30 ian.2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20 17 17
Gr. 4S *

16-27 febr.2014

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20 20
Gr. 5S*

16-27 mart.2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20
Gr. 6S*

14-25 apr.2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

sau

Operator calculator electronic şi reţele**

80 ore

20
Gr. 7S*

18-29 mai.2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303 sau

Operator calculator electronic şi reţele**

80 ore

20
Gr. 8S*

15-26

iunie 2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303 sau

Operator calculator electronic şi reţele**

80 ore

20
Gr. 9S*

06-17

iulie 2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303 sau

Operator calculator electronic şi reţele**

80 ore

20
Gr. 10S*

20-31

iulie 2015

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303 sau

Operator calculator electronic şi reţele**

80 ore

20
Total 220 78 58

Calendarul cursurilor de la Universitatea Politehnica București

Mai jos sunt prezentate cursurile disponibile în perioada următoare la Universitatea Politehnica București. Menționăm că datele sunt orientative și cursurile pot varia în funcție de gradul de completare al seriilor de curs și alte aspecte administrative și organizatorice.

 

Nr.

Tip curs FP

Data estimativa

Nr estimat cursanti

1 DESIGNER PAGINI WEB / initiere/80 h/ studii medii

Februarie 2015

14

2 OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE / initiere 80h / studii medii  – Alexandria

Februarie/Martie 2015

28

3 OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE/ calificare 720 h/ studii medii

Aprilie 2015 – Iulie 2015

20

4 DESIGNER PAGINI WEB / initiere/80 h/ studii medii

Martie 2015

14

5 OPERATOR PROCESARE TEXTE SI IMAGINI / initiere 80h / studii medii – Alexandria

Aprilie 2015

28

6 SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE DE CALCULATOR /initiere/80 h/ studii medii

Aprilie 2015

20

7 SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE DE CALCULATOR /initiere/80 h/ studii medii

Mai 2015

20

8 OPERATOR PROCESARE TEXTE SI IMAGINI / initiere 80h / studii medii

Iunie/Iulie 2015

20

9 OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE / initiere 80h / studii medii

Iunie 2015

20

TOTAL

184

Operator calculator electronic si retele

Durata cursului: 80h (40h teorie, 40h practica)

Cerinte: Studii medii

Nr serii: 4 serii (80 cursanti);

Descrierea calificării(CNFPA):

Operatorul de calculator electronic si retele se ocupa in principal cu instalarea si configurarea calculatoarelor/retelei de calculatoare, asigurarea functionarii si intretinerii acestora, asigurarea securitatii datelor si echipamentelor, asistarea utilizatorilor de aplicatii, mentinerea evidentei echipamentelor si a dispozitivelor de stocare a datelor, precum si cu asigurarea necesarului de componente si materiale consumabile specifice.

Durata cursului: 80h (40h teorie, 40h practica)

Cerinte: Studii medii

Nr serii: 4 serii (80 cursanti); 120h/serie

Descrierea calificării(CNFPA):

Operatorul Procesare Text și Imagine se ocupă în principal cu procesarea textelor, prelucrarea desenelor și imaginilor, asamblarea statică și/sau dinamică a textelor şi/sau desenelor și/sau imaginilor, realizarea de prezentări, precum și cu transpunerea lucrărilor pe suport.

Designer pagini web

Plan pregatire Designer pagini web (studii medii)

Cod COR 216613

Numar Denumire modul Competențe profesionale
Modul 1. Internetul Analizarea scopului paginii web

Testarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 2.  Navigarea pe Internet. Browsere. Browserul Internet Explorer Analizarea scopului paginii web

Testarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 3.  Creare pagini Web folosind HTML Analizarea scopului paginii web

Proiectarea structurii sit-ului

Elaborarea de prototipuri

Realizarea sit-ului

Modul 4.  Realizarea paginilor Web folosind aplicatia Adobe Dreamweaver Analizarea scopului paginii web

Proiectarea structurii sit-ului

Elaborarea de prototipuri

Realizarea sit-ului

Testarea sit-ului

Publicarea sit-ului

Întreţinerea sit-ului

Modul 5.  Procesarea imaginilor pentru paginile Web Procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri

Publicarea sit-ului

Operator introducere, validare si prelucrare date

Descrierea calificarii (CNFPA):

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date introduce şi validează date pe suport electronic, prelucrează date (efectuează operaţii de calcul având la bază datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), gestionează suporturile magnetice, transpune pe suporţi de stocare datele introduse, răspunde de conformitatea datelor introduse cu documentele primare, salvează periodic şi în situaţii critice datele introduse, păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate, restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.

Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator

Descrierea calificării(CNFPA): În cadrul modulului „Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator” cursanții vor invata sa utilizeze programe de software de tip AutoCAD, SolidWorks, CATIA.

Durata cursului: 80h (40h teorie, 40h practica)

Cerinte: Studii superioare

Nr serii: 4 serii (40 cursanti); 120 ore/serie

Tematica: AutoCAD, SolidWorks, CATIA

 

Administrator de reţea de calculatoare

Descrierea calificării(CNFPA): Cursul va aborda principalele responsabilitati ale unui administrator de retea:

  • proiectarea, instalarea si administrarea infrastructurii de retea
  • asigurarea functionalitatii retelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare si de comunicatii
  • administrarea serverelor
  • interconectarea retelelor si accesul la reteaua globala Internet
  • proiectarea si aplicarea strategiei de securitate a retelei
  • instruirea si asistarea utilizatorilor

Calendarul cursurilor la Universitatea Politehnica București

Găsiți mai jos datele estimative de începere a cursurilor la Universitatea Politehnica București:

 

Nr.

Denumire curs

Tipul/durata cursului

Data estimativa 

1 Operator introducere, validare si prelucrare date

calificare/720 h/ studii medii

Decembrie 2014

2 Operator introducere, validare si prelucrare date

calificare/720 h/ studii medii

Februarie 2015

3 Operator procesare text şi imagini

inițiere/80 h/studii medii

Decembrie 2014

4 Operator calculator electronic şi reţele

inițiere/ 80h / studii medii

Ianuarie 2015

5 Operator calculator electronic şi reţele

inițiere/ 80h / studii medii

Ianuarie 2015 (Alexandria)

6 Operator calculator electronic şi reţele

inițiere/ 80h / studii medii

Februarie 2015 (Alexandria)

7 Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator

inițiere/80 h/ studii medii

Iulie 2015

8 Designer pagini web

inițiere/80 h/ studii medii

Martie 2015

9 Designer pagini web

inițiere/80 h/ studii medii

Aprilie 2015

Calendarul cursurilor la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

S-au stabilit datele cursurilor pentru perioada septembrie 2014 – martie 2015 la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi:

 

Nr. Crt.

Denumire curs

Durata cursului

Perioada de desfășurare

1

Operator introducere, validare şi prelucrare date – Cod COR 4113.2.1

720 ore

29 sept. 2014 – 5.martie 2015

Grupa 1 L

2

Designer pagini web (studii medii)

Cod COR: 411303

80 ore

20-31 oct.2014

Grupa 1S

17-28 nov.2014

Grupa 2S

19-30 ian.2015

Grupa 3S

16-27 febr.2014

Grupa 4S

16-27 mart.2015

Grupa 5S