Cursuri GRATUITE


CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ BUCUREȘTI
organizează înscrieri pentru următoarele cursuri gratuite de calificare / recalificare profesională, autorizate CNFPA: operator introducere, validare şi prelucrare date; manichiurist-pedichiurist; lucrător în comerţ; frizer. Pentru mai multe detalii despre cursuri și înscrieri, acte necesare și beneficii oferite, dați click pe numele cursului.

Operator introducere, validare si prelucrare dateCurs de calificare, autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.), cu Autorizatia: seria B nr. 0004731, cu nr.de ordine al Registrului national al furnizorilor: 40/7463/09.08.2011, cod N.C./COR 4113.2.1
Durata cursului: 720 ore
Conditii de inscriere: minim învăţământul obligatoriu
Acte necesare: Copie certificat de nastere; Copie buletin sau Carte de identitate; Copie certificat de căsătorie(daca e cazul); Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţa de absolvire; Aviz medical de la medicul de familie cu mentiunea „apt pentru meseria de operator introducere,validare şi prelucrare date”
Pretul cursului: GRATUIT
Absolvire: cursul se finalizeaza cu un examen asistat de o comisie a CNFPA ,in urma caruia se obtine un certificat de calificare.
Unităţile de competenţă: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; Aplicarea normelor de protecţie a mediului; Aplicarea procedurilor de calitate; Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor; Organizarea activităţii proprii; Utilizarea echipamentelor periferice; Asigurarea securităţii datelor/ documentelor; Introducerea datelor; Prelucrarea datelor; Transpunerea datelor pe suport

Manichiurist-pedichiurist

Curs de calificare, autorizat de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (C.N.F.P.A.), cu Autorizația: seria B nr. 0004755, cu nr.de ordine al Registrului național al furnizorilor: 40/8381/05.09.2011, cod N.C/COR 5141.1.2
Durata cursului: 360 de ore
Condiții de înscriere: minim 5 clase absolvite
Acte necesare: Copie certificat de naștere, Copie buletin sau Carte de identitate, Copie certificat de căsătorie (daca e cazul), Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire; Aviz medical de la medicul de familie cu mențiunea „apt pentru meseria de manichiurist – pedichiurist”
Pretul cursului: GRATUIT
Absolvire: cursul se finalizează cu un examen asistat de o comisie a CNFPA, în urma căruia se obţine un certificat de calificare
Descrierea ocupaţiei: Manichiuristul se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru mâini, executarea şi finisarea manichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate. Pedichiuristul se ocupă în principal cu oferirea de servicii clientelei, programarea clientelei, executarea masajului pentru picioare, executarea şi finisarea pedichiurii, aprovizionarea cu materiale, utilizarea materialelor şi instrumentelor, igienizarea locului de muncă, încasarea contravalorii serviciilor prestate.
Unităţile de competenţă: Administraţie – Întocmirea bonurilor de materiale; Întocmirea bonurilor de plată; Competenţe generale la locul de muncă – Aplicarea NPM şi PCI; Dezvoltare profesională – Pregătirea profesională; Igienizare – Igienizarea locului de muncă; Sterilizarea şi dezinfectarea instrumentarului; Instrumente – Utilizarea instrumentelor; Materiale – Aprovizionarea cu materiale; Planificare – Programarea clientelei; Producţie – Executarea manichiurii şi pedichiurii; Executarea masajului pentru mâini şi picioare; Finisarea manichiurii şi pedichiurii; Promovare – Promovarea serviciilor unităţii; Realizarea cadrului ambiental; Relaţii cu clientela – Oferirea de servicii clientelei.

Lucrator in comertCurs de calificare, autorizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (C.N.F.P.A.), cu Autorizatia: seria B nr. 0004732, cu nr.de ordine al Registrului national al furnizorilor: 40/7464/09.08.2011, cod N.C./COR 5220.1.1
Durata cursului: 360 ore
Condiții de inscriere: minim 5 clase absolvite
Acte necesare: Copie certificat de nastere, Copie buletin sau Carte de identitate, Copie certificat de căsătorie(daca e cazul), Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţa de absolvire, Aviz medical de la medicul de familie cu mentiunea „apt pentru meseria de lucrător în comerţ”
Prețul cursului: GRATUIT
Absolvire: cursul se finalizeaza cu un examen asistat de o comisie a CNFPA ,in urma caruia se obtine un certificat de calificare .
Descrierea ocupației: Vânzătorii din magazine şi pieţe vând clienţilor mărfuri – în comerţul cu ridicata şi amănuntul – şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre vânzare. Vânzătorii de produse naturiste trebuie să cunoască produsele pe care le promovează şi le vând, să urmarească condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare şi administrare, să ştie să promoveze marfa atât prin expunere vizibilă, cât şi prin sugestii privind gama de produse, să aibă cunoştinţe în domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei şi igieno-cosmeticii.
Unități de competență: Aplicarea NPM şi PSI; Aplicarea procedurilor de calitate; Competenţe generale la locul de muncă; Comunicarea la locul de muncă; Efectuarea muncii în echipă; Perfecţionarea profesională; Competenţe specifice; Prezentarea produselor şi serviciilor aferente vânzării; Promovarea imaginii standului; Menţinerea stocurilor de rezervă; Verificarea stocurilor cu vânzările; Comunicarea cu clienţii; Crearea mediului ambiental necesar vânzării; Efectuarea vânzării; Încasarea contravalorii mărfii.

Lucrator social


Curs calificare nivel 2, cod COR 5139.2.2
Durata cursului: 720 ore (240 ore teorie si 480 ore practica)
Conditii de înscriere: minim invatamant obligatoriu si calificare profesionala prin invatamant profesional (scoala profesionala) sau prin programe de formare profesionala in sistemul de formare profesionala a adultilor
Acte necesare: Copie certificat de naștere, Copie buletin sau Carte de identitate, Copie certificat de căsătorie (daca e cazul), Copie de pe ultimul act de studiu sau foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire; Aviz medical de la medicul de familie cu mențiunea „apt pentru meseria de lucrator social”; Aviz psihologic pentru meseria de lucrator social
Prețul cursului: GRATUIT
Absolvire: cursul se finalizează cu un examen asistat de o comisie a CNFPA, în urma căruia se obţine un certificat de calificare
Descrierea ocupatiei: Ocupatia se aplica lucratorului social care lucreaza cu tinerii si copiii aflati în dificultate si presupune o sfera larga de competente pentru desfasurarea activitatii de asistenta sociala. Lucratorul social trebuie sa îsi dovedeasca competenta în relationarea cu beneficiarii, planificându-si în timp activitatile generale si specifice, având abilitati de comunicare interpersonala si interactiva, integrându-se în echipa multidisciplinara. Lucratorul social trebuie sa stie sa întocmeasca dosarul de caz, sa elaboreze planul personalizat al copilului/tânarului, sa sustina dosarul de caz în faza sefului de serviciu/departament si sa asigure legatura dintre serviciu/departament si familie/sistem alternativ de îngrijire. Totodata, lucratorul social trebuie sa aiba abilitati de evaluare si monitorizare a familiei copilului/tânarului. Lucratorul social se implica în problematica sociala cu care se confrunta persoane, grupuri, comunitati defavorizate în scopul ameliorarii situatiei sociale a acestora.
Competente/Abilitati specifice: Lucratorul social trebuie sa dovedeasca competente de relationare cu beneficiarii, abilitati de comunicare interpersonala si interactiva, abilitati de evaluare si monitorizare, gandire analitica, abilitati de a lucra in echipa, flexibilitate.

 


* Cine poate beneficia în mod gratuit de aceste cursuri de formare profesionala:

Familii monoparentale (familia compusa din copil / copii si unul dintre parinti/mama sau tatal care isi creste singur copilul)
Familii care au mai mult de 2 copii (familiile care au cel putin 3 copii; acestia trebuie sa fie minori / sau majori care isi continua studiile)
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului (au pana in 35 de ani si care au fost in centre de plasament/ sau pentru care continua masura de plasament pentru ca isi continua studiile)
Persoane cu dizabilităţi (toate persoanele care au un certificat de handicap)
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (persoanele care sunt in evidenta medicilor de familie sau a specialistilor pentru boli cronice, genetice, congenitale; boli care ii impiedica pe acestia sa poata lucra – altele decat cele care se incadreaza in grad de handicap)
Persoane foste dependente de droguri (persoanele care au consumat droguri si care acum sunt reabilitati sau care urmeaza tratament de substitut cu metadona)
Victime ale traficului de persoane


** Înainte de înscrierile la cursurile de formare profesională, participanților li se oferă în mod gratuit servicii de consiliere pshihologică și de orientare în carieră.

*** Pentru mai multe informatii puteti accesa pagina web a proiectului: www.cisromania.ro