Curs in domeniul incluziunii sociale pentru functionarii publici din judejul Mures

n perioada 21-23 septembrie 2015 se desfășoară, la Sovata, în județul Mureș, prima sesiune de formare din cadrul proiectului Guvernare Incluzivă, implementat de Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21” în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, cu organizații neguvernamentale și instituții/ autorități publice locale.
Cursul se adresează factorilor de decizie din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice din județul Mureș, membrilor comisiilor locale de incluziune socială şi ai grupurilor mixte de lucru pentru persoane de etnie romă, specialiştilor din cadrul instituţiilor publice deconcentrate care lucrează direct cu grupurile defavorizate (asistenţi sociali, mediatori şcolari sau sanitari, poliţişti etc.), dar şi reprezentanţilor ONG-urilor. Obiectivul cursului este de a dezvolta abilităţile persoanelor implicate în procesul de diminuare a riscului de excludere socială, în scopul eficientizării serviciilor adresate grupurilor vulnerabile, al consolidării cooperării între actorii publici şi privaţi, încurajării schimbului de bune practici şi de experienţă între participanţi, crearea unor reţele de experţi la nivel local. În acest sens, va fi abordat cadrul legislativ specific incluziunii sociale şi vor fi dezvoltate abilităţi de planificare strategică şi de comunicare. O secţiune va fi dedicată elaborării proiectelor de planuri de acţiune locală privind incluziunea socială, dar şi proiectării şi organizării unei campanii publice non – discriminare.
În perioada septembrie-noiembrie se vor desfășura și următoarele patru sesiuni de formare adresate grupurilor țintă din județele Călărași, Cluj, Buzău și Dolj.
Proiectul ”Guvernare Incluzivă” este implementat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat prin Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.Valoarea totală a proiectului este de 720,180.02 RON, din care co-finanțarea Granturilor SEE este în valoare de 550,937.70 RON, iar co-finanțarea publică este de 97,224.30 RON.
surs: www.amosnews.ro
Septembrie 2015