Planul national de formare profesional, semestrul I 2015.

Prin Planul naţional de formare profesională pentru anul 2015, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a propus cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 44.650 de persoane.

În primul semestru al anului 2015 au fost cuprinse în programele de formare profesională/evaluare a competenţelor/ucenicie, 20.433 de persoane, după cum urmează:

 • 19.084 şomeri;
  • 821 persoane din rândul celor care nu beneficiază de gratuitate;
  • 313 persoane care beneficiază de servicii gratuite, alții decât șomerii;
  • 96 persoane care beneficiază de servicii gratuite de evaluare a competenţelor;
  • 119 persoane cuprinse în programe de

12.700depersoane au participat la programele organizate prin reţeaua de centre aflate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, iar 7.581 la cele organizate prin intermediul furnizorilor autorizaţi de formare profesională cu care agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au încheiat contracte.

În perioada ianuarie – iunie 2015 au început 1.153 de programe de formare profesională gratuite, dintre care 553 finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 600 din fonduri structurale europene.

Analizând, în funcţie de nivelul de studii, participarea celor 19.084 de persoane din rândul şomerilor la cursuri, ponderea cea mai mare au înregistrat-o persoanele cu studii medii (44,62%), urmate de cele cu studii primare (40%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (15,38%).

Cursurile se organizează ţinând cont, pe se o parte de cererea pieţei muncii şi, pe de altă parte de opţiunile şi aptitudinile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Ca urmare, cele mai multe programe de formare profesională gratuite pentru şomeri au fost organizate în următoarele meserii/ocupaţii:

 • lucrător în comerţ – 231 şomeri;
 • inspector resurse umane – 155 şomeri;
 • bucătar – 826 şomeri;
 • operator introducere validare si prelucrare date – 784 şomeri;
 • agent de securitate – 759 şomeri;
 • contabil – 642 şomeri;
 • instalator instalaţii tehnico sanitare si de gaze – 594 şomeri;
 • manichiurist – pedichiurist – 536 şomeri;
 • frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist – 475 şomeri;
 • ospătarb (chelner) vânzător în umităţi de alimentaţie – 422 şomeri.

Situaţia statistică a şomajului înregistrat în luna iunie 2015

La sfârşitul lunii iunie 2015, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 4,94%, mai mare cu 0,01pp faţă de cea din luna mai a anului 2015 şi cu 0,06 pp faţă de cea din luna iunie a anului 2014.

Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în luna iunie 2015, era de 446.703 de persoane, în creştere cu 1.209 persoane faţă de luna precedentă.

Ponderea cea mai mare în totalul celor 446.703 de şomeri o reprezintă cei neindemnizaţi, 81,46%, respectiv 363.865 de persoane. Numărul şomerilor indemnizaţi în luna iunie 2015 a fost de 82.838 de persoane.

Referitor la şomajul înregistrat pe sexe, comparativ cu luna mai 2015, rata şomajului masculin a scăzut cu 0,03 pp, fiind 5,32%, iar rata şomajului feminin a crescut cu 0,06 pp, ajungând la 4,50%.

Noi cursuri de formare profesională organizate în luna iulie 2015, la nivel naţional

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a programat pentru luna iulie 2015, 180 de programe de formare profesională pentru 3.506 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite. Programele sunt organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

Bihor, Vaslui, Neamţ, Olt, Braşov sunt judeţele cu cele mai multe cursuri prognozate pentru luna iulie 2015 şi cu cel mai mare număr de participanţi.

Meseriile cele mai solicitate care fac obiectul programelor de formare profesională organizate în perioada menţionată sunt:

 • lucrător în comerţ – 322 persoane;
 • operator introducere, validare şi prelucrare date – 217 persoane;
 • inspector resurse umane – 204 persoane;
 • frizerie, coafură, manichiură, pedichiură – 198 persoane;
 • bucătar – 163 persoane;
 • ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie – 156 persoane;
 • agent de securitate – 152 persoane;
 • comunicare în limba engleză – 239 persoane;
 • contabil – 108 persoane;
 • instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze – 87 persoane.

Activitatea de comunicare cu mass media în luna iunie 2015

Relaţionarea cu mass-media este unul dintre mijloacele prin care Serviciul Public de Ocupare îşi asigură vizibilitatea serviciilor destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, şomerilor şi angajatorilor şi îşi face cunoscute rezultatele activităţii.

În luna iunie 2015, activitatea de comunicare cu presa a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă s-a concretizat în 132 de apariţii, cele mai multe vizând locurile de muncă oferite la nivel naţional, dar şi cele disponibile prin reţeaua Eures, cursurile de formare profesională preconizate, situaţia şomerilor pe piaţa muncii etc.

Prezenţa în mass-media a fost şi rezultatul celor 13 solicitări adresate instituţiei de reprezentanţii presei scrise sau radio-TV, a celor 9 interviuri acordate de purtătorul de cuvânt la posturile radio-TV (Radio România Internaţional, Radio România Antena Satelor), a celor 21 de comunicate de presă postate pe site-ul www.anofm.ro şi transmise colaboratorilor din mass-media.

Activitatea agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă a fost reflectată în 4.053 de apariţii la posturile de radio şi TV, dar şi în presa scrisă sau online. Temele principale de comunicare au fost: informaţiile privind locurile de muncă vacante în ţară şi în străinătate, bursele locurilor de muncă, situaţia şomajului înregistrat, cursurile de formare profesională organizate, prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, proiectele FSE aflate în curs de implementare al căror beneficiar este ANOFM sau structurile teritoriale etc.

Pentru popularizarea serviciilor oferite, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au emis 273 de comunicate de presă, iar conducerea instituţiei şi purtătorii de cuvânt au avut 536 de participări la emisiuni/susţineri de interviuri având ca subiect temele menţionate.

Noutăţi în proiectele ANOFM

Dezvoltareaşi îmbunătăţirea serviciilor de suport pentru antreprenoriat

Agenția Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă a implementat proiectul cofinanţat din FSE “Dezvoltăm antreprenori – o alternativă eficace pentru sistemul de ocupare” (DANTES), POSDRU/123/4.1/S/131989,

implementat în parteneriat cu ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din Bucureşti, PROVINCIA DI PERUGIA, GRUPPO PRAGMA SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA, INNOVATIONE TERZIARIO.

Dezvoltarea şi implementarea unor acţiuni inovatoare de modernizare a serviciilor SPO, îmbunatăţirea vizibilităţii acţiunilor şi serviciilor SPO, proiectarea, dezvoltarea şi testarea serviciilor inovative de sprijinire a potenţialilor antreprenori în dezvoltarea competenţelor necesare pentru iniţierea unei activităţi independente au fost obiectivele urmărite.

În cele 42 de agenţii de ocupare, 50 de operatori, formaţi în cadrul proiectului în 8 sesiuni de Action Learning oferă un serviciu de orientare pentru antreprenoriat, prin care persoanele interesate sunt ajutate la:

identificarea competenţelor antreprenoriale pe care le deţin sau pe care trebuie să le mai însușească, astfel

încât să poată deschide şi gestiona propria afacere, formularea ideii de afaceri şi elaborarea unui Plan de

Afaceri.

În circa 300 de întâlniri de consultanță în inițierea de afaceri, peste 200 de șomeri au fost informați cu privire la posibilitatea de a deveni antreprenori şi au fost finalizate 84 de planuri de afaceri.

La adresa: www.proiectdantes.eu/informative sunt vizibile o serie de informații de inters pentru viitorii antreprenori, referitoare la forma de organizare a unei societăţi comerciale, la sursele de finanțare

disponibile, la disponibilitatea cursurilor de formare profesională care să îi ajute la dezvoltarea propriilor

competenţe antreprenoriale, link-uri spre alte website-uri utile.

Aplicaţia pentru a elabora şi descarca propriul plan de afaceri este disponibila la adresa: www.proiectdantes.eu/dantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ianuarie

Rata somajului inregistrat 2014     5.85 Rata somajului feminin 2014            5.18

Rata somajului masculin 2014         6.44

Rata somajului inregistrat 2015        5.46

Rata somajului feminin 2015            4.84

e          martie   aprilie        mai         iunie         iulie       august       sept e e rie
5.84         5.57        5.14         4.92        4.88         5.10        5.13         5.11 5.13 5.18 5.29
5.14         4.94        4.56         4.36        4.38         4.65        4.72         4.72 4.71 4.74 4.73
6.45         6.13        5.65         5.40        5.32         5.49        5.49         5.44 5.49 5.57 5.78
5.51         5.37        5.12         4.93        4.94  
4.90         4.81        4.59         4.44        4.50  
Rata somajului masculin 2015         6.00 6.05         5.87        5.59         5.35        5.32  

 

 

În funcţie de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de grupa 40 – 49 de ani, respectiv 126.778 de persoane, urmată de 30 – 39 de ani (97.351 de persoane) şi peste 55 de ani (72.436 de persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 25 – 29 de ani (36.011 de persoane).

 

Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (79,17 %). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 16,02% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,81%.

 

Rata şomajului a scăzut în 21 de judeţe, cele mai mari scăderi regăsindu-se în: Alba (cu 0.60 pp), Bihor (cu 0,35 pp), Vaslui (cu 0,34 pp), Bistriţa (cu 0,19 pp), Argeş (cu 0,18 pp) şi Constanţa (cu 0,16pp).

Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele: Teleorman (11,06%), Vaslui (10,06%), Buzău (9,59%), Mehedinţi (9,36%), Galaţi (9,29%), Dolj (8,70%), Gorj (8,23%), urmate de judeţele

Olt (7,49%) şi Alba (7,18%).

Judeţul Timiş a înregistrat cel mai mic nivel al ratei şomajului din luna iunie 2015, 1,34%.

Stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă în primul semestru al anului 2015

 

Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2015, ANOFM a estimat încadrarea a

 • de persoane, la nivel naţional, prin implementarea măsurilor active prevăzute de legislaţia în

Proiectarea programului de ocupare a avut la bază Programul de Guvernare 2013 – 2016, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, inclusiv acţiuni subscrise schemei Garanţie pentru tineri pentru perioada 2014 – 2015. De asemenea, programul a fost elaborat pe baza propunerilor agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, propuneri fundamentate pe baza analizei situaţiei economico-sociale înregistrate la nivel teritorial.

În primele şase luni ale anului 2015 s-a realizat încadrarea unui număr de 189.262 de persoane. Măsurile de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, ca măsuri de bază ale Serviciului Public de Ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.

 

Măsura activă

Persoaneocupate
Programatpentru2015 Realizatînprimulsemestru % în primul semestru
Medierea muncii 298.855 166.485 55,71
Informare şi consiliere profesională 43.615 34.351 78,76
Formare profesională 11.935 5.840 48,93
Completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea

indemnizaţiei de şomaj

15.280 8.855 57,95
Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de

peste 45 de ani

14.725 6.466 43,91
Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor părinţi unici

susţinători ai familiilor monoparentale

610 142 23,28
Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor care mai au

5 ani până la pensie

355 118 33,24
Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă 2.365 671 28,37
Subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de

învăţământ

6.970 2.317 33,24
Acordarea de prime de încadrare a absolvenţilor de învăţământ 3.350 1.553 46,36
Acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu

handicap

210 59 28,10
Servicii de   consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei   activităţi

independente sau pentru iniţierea unei afaceri

190 46 24,21
Acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie, pe baza contractelor de

solidaritate, conform Legii nr. 76/2002

825 198 24,00
Alte masuri active 1.085 2.106 194,10